महिलाहरुको नीतिगत तहमा नेतृत्व र पहुँच स्थापित गराउन सकिए भ्रष्टाचार नियन्त्रण : मुख्यमन्त्री कार्की