नेपाल पत्रकार महासंघको ६९ औँ स्थापना दिवस : मोरङमा प्रभातफेरी

विराटनगर १६ चैत । नेपाल पत्रकार महासंघको ६९ औँ स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा मोरङ शाखाले आज विराटनगरमाम प्रभातफेरी, कोण सभा लगायतको कार्यक्रमको आयोजना मनाएको छ । महासंघ मोरङ शाखाको कार्यालय कलेज रोडबाट निस्किएको प्रभातफेरीले महेन्द्र चोक, भट्टीमोड, शनिमन्दिर रोड, जलजला चोक, बुधहाट चोक, ट्राफिक चोक हुँदै पुनः कार्यालयमा पुगी कोण सभामा परिणत भएको थियो ।

प्रभातफेरीमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विभिन्न पत्रकार संघसंगठनकाका सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कोण सभामा महानगर प्रमुख कोइरालाले सञ्चारकर्मीहरुले सत्यतथ्यको आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दै समाजमा पछाडि परेका जनताका समस्यालाई प्रमुखता दिन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले महानगरको काम कारवाहीकोप्रति समाचारमा आउने स्वस्थ आलोचनाको स्वागत गर्दै सञ्चारकर्मीहरुको वृत्ति विकासमा महानगरको सदैव साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्नु भयो ।

महासंघका मोरङका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा आचार्य, सचिव नेत्र पी अधिकारी, पूर्वअध्यक्षहरु यज्ञ शर्मा र बन्धु पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरुले पूर्वाग्रहरहित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्नका साथै प्रविधिको प्रयोगमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

df]/ª,!^ r}t . g]kfn kqsf/ dxf;+3sf] ^( cf}F :yfkgf lbj;sf] pknIodf df]/ª zfvfåf/f z’s|af/ lj/f6gu/df lgsflnPsf] k|eftkm]/L kZrft cfof]lht sf]0f ;efdf af]Nb} lj/f6gu/ dxfgu/sf k|d’v gfu]z sf]O/fnf . tl:a/ ÷dgf]h bfxfn ,/f;;