एमालेको मध्यपहाडी यात्रा : खोटाङबाट आज भोजपुरका लागि प्रस्थान गर्दै